Επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους του προγράμματος

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και σύντομα ένας συνεργάτης του προγράμματος θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας
  • Τμήμα Ιατρικής
  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα
  • Τηλέφωνο: 26510 99668, 26510 07322
eea-grants gget

Το έργο: «Εκτιμώντας και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στην κατάθλιψη ατόμων με χρόνια σωματικά νοσήματα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (ASSERT-DEP)» εντάσσεται στην πράξη«ΕΟΧ GR07/3767" και συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (XΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014 και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση».