Παραπομπές

(1) Catalano R. The health effects of economic insecurity. Am J Public Health. 1991;81(9):1148-52.
(2) Fountoulakis K. et al. Relationship of suicide rates to economic variables in Europe: 2000-2011. Br J Psychiatry 2014; 205(6): 486-96.
(3) Paul KI et al. Unemployment impairs mental health: Meta-analyses. J Vocational Behavior 2009;74:264-82.
(4) Elson D. Gender and the global economic crisis in developing countries: a framework for analysis. Gender and Development 2010;18(2):201-212.
(5) Economou M. et al. Major depression in the Era of economic crisis: A replication of a cross-sectional study across Greece. J Affect Disord. 2013;145(3):308-14.
(6) Fountoulakis K et al. First reliable data suggest a possible increase in suicides in Greece.BMJ 2013;6;347.
(7) Kentikelenis A et al. Health effects of financial crisis: omens of a Greek tragedy. Lancet. 2011;22;378:1457-8.
(8) Simou E, Koutsogeorgou E. Effects of the economic crisis on health and healthcare in Greece in the literature from 2009 to 2013: A systematic review. Health Policy 2014; 115 (2): 111-119.
(9) Hyphantis T et al. Psychosocial factors associated with the use of Accident and Emergency Department by people with chronic medical conditions in Greece. J Psychosom Res 2013; 74(6):548.
(10) Hyphantis T et al. The influence of the current recession on mental health and quality of life in people with chronic medical conditions seeking urgent care in Greek AEDs. J Psychosom Res 2014; 76(6):505.
(11) Dickens C et al. Does depression predict the use of urgent and unscheduled care by people with long term conditions? A systematic review with meta-analysis. J Psychosom Res. 2012;73(5):334-42.
(12) Creed F, Morgan R, Fiddler M, Marshall S Guthrie E, House A. Depression and anxiety impair quality of life and are associated with increased costs in general medical inpatients. Psychosomatics. 2002;43:302-9.
(13) Guthrie E. et al. Psychological disorder and severity of inflammatory bowel disease predict health-related quality of life in ulcerative colitis and Crohn's disease. Am J Gastr. 2002;97:1994-9.
(14) Nichols L. et al. Diabetes, minor depression and health care utilization and expenditures: a retrospective database study. Cost Eff Resour Alloc. 2007;5:4.
(15) Kapur N. et al. Psychosocial and illness related predictors of consultation rates in primary care – a cohort study. Psychol Med. 2004;34:719-28.
(16) Hyphantis T. et al. Illness perceptions of people with chronic medical conditions are associated with frequent use of accident and emergency department independent of mental illness and somatic symptom burden. 61st conference of the Academy of Psychosomatic Medicine, 12-16/11/2014, Fort Lauderdale, USA
(17) Olsson M and Hansagi H. Repeated use of the emergency department: qualitative study of the patient's perspective.Emerg Med J.2001;18;430-4.
(18) Caspi A. et al. Genetic sensitivity to the environment: the case of the serotonin transporter gene and its implications for studying complex diseases and traits. Am J Psychiatry. 2010, 167: 509-527.
(19) Deakin JF et al. M.NewMood: a productive European model of collaboration for translational research in depression. Eur. Neuropsychopharmacol. 2011; 21(1):1-2.
(20) Hage WEl et al. Vulnerability to depression: what is the role of stress genes in gene · environment interaction? Psychol Med. 2009, 39(9):1407-11.
(21) Mandelli L. et al. The role of serotonergic genes and environmental stress on the development of depressive symptoms and neuroticism. J Affect Disord. 2012, 142(1-3):82-9.
(22) Meyer-Lindenberg A. et al. Intermediate phenotypes and genetic mechanisms of psychiatric disorders. Nat Rev Neurosci. 2006, 7(10):818-27.
(23) Wray NR et al. Genome-wide association study of major depressive disorder: new results, meta-analysis, and lessons learned. Mol Psychiatry. 2012, 17(1): 36-48.
(24) Dalla C, Antoniou K, et al. “Chronic mild stress impact: are females more vulnerable?” Neuroscience. 2005, 135(3):703-14.
(25) Bekris S, Antoniou K, et al. Behavioural and neurochemical effects induced by chronic mild stress applied to two different rat strains. Behav Brain Res. 2005, 161(1):45-59.
(26) Kokras N, Dalla C, Sideris C, Dendi A, Mikail HG, Antoniou K, Papadopoulou-Daifoti Z. The sex-differentiated stress response in models of anxiety and depression: corticosterone and estrous cycle effects. Neuropharmacology 2012; 62(1):436-45.
(27) Ignacio ZM et al. Epigenetic and epistatic interactions between serotonin transporter and brain-derived neurotrophic factor genetic polymorphism: Insights in depression. Neuroscience 2014;275:455-68.
(28) Binder EB. The role of FKBP5, a co-chaperone of the glucocorticoid receptor in the pathogenesis and therapy of affective and anxiety disorders. Psychoneuroendocrinology. 2009, 34 Suppl 1:S186-95.
(29) Southwick SM et al. The psychobiology of depression and resilience to stress: implications for prevention and treatment. Annu Rev Clin Psychol 2005; 1:255-291.
(30) Koenig HG et al. Religion, spirituality, and health in medically ill hospitalized older patients. Journal of the American Geriatrics Society 2004; 52(4), 554-562.
(31) Lorant V. et al. Socioeconomic inequalities in depression: a metaanalysis.Am J Epidemiology 2003;157,98.
(32) Lorant et al. Depression and socio-economic risk factors: 7-year longitudinal population study. Br J Psychiatry 2007; 190(4), 293-298.
(33) Heim C. et al. The link between childhood trauma and depression: insights from HPA axis studies in humans. Psychoneuroendocrinology 2008;33(6), 693-710
(34) Boden JM et al. Alcohol and depression. Addiction 2001; 106(5), 906-914.
(35) Pignone MP, Gaynes BN, Rushton JL, et al. Screening for depression in adults: a summary of the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2002;136(10):765-76.
(36) Leentjens AF. Recognizing depression in physical illness: clinical alertness, case finding, or screening? J Psychosom Res. 2010;68(6):507-9.
(37) Edward K. Chronic illness and wellbeing: using nursing practice to foster resillence as resistance. Br J Nurs. 2013;22(13):741-2, 744, 746.
(38) Egede LE. Major depression in individuals with chronic medical disorders: prevalence, correlates and association with health resource utilization, lost productivity and functional disability.Gen Hosp Psychiatry. 2007;29(5):409-16.
(39) Hyphantis T et al. Income reduction and perceived impact of the Greek recession are associated with impaired mental health in people with chronic medical conditions seeking care in the AED. XVI World Congress of Psychiatry; Madrid, Spain, September 14-18, 2014.
(40)Williams ER et al. Psychiatric status, somatisation, and health care utilization of frequent attenders at the emergency department: a comparison with routine attenders. J Psychosom Res. 2001; 50(3):161.
(41) Lee V, Guthrie E, Robinson A et al. Functional bowel disorders in primary care: Factors associated with health-related quality of life and doctor consultation. J Psychosom Res. 2008;64(2):129-38.
(42) Creed F, Fernandes L. Guthrie E et al. North of England IBS Research Group. The cost-effectiveness of psychotherapy and paroxetine for severe irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2003;124(2):303-17.
(43) Guthrie E. et al. Cost effectiveness of brief psychodynamic-interpersonal therapy in high utilisers of psychiatric services. Arch Gen Psych. 1999;527:519-26.
(44) Guthrie E. et al. A Randomised controlled trial of brief psychological intervention after deliberate self-poisoning. BMJ. 2001;323,(7305):135-8.
(45) Carvalho AF et al. Cognitive Dysfunction in Depression - Pathophysiology and Novel Targets. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2014, In Press.
(46) McBeth J. et al. The Feasibility of a Population Based Study of CFS, IBS and CWP. Ref: G0500272. MRC
(47) Van Manen JG et al. Risk of depression in patients with chronic obstructive pulmonary disease and its determinants. Thorax. 2002;57(5):412-6.
(48) Anderson RJ et al. The prevalence of co-morbid depression in adults with diabetes. Diabetes Care. 2001;24:1069-78.
(49) Thombs BD et al. Psychological health and well-being in systemic sclerosis: State of the science and consensus research agenda. Arthritis Care Res 2010;62(8):1181-9.
(50) Edwards RR et al. Pain, catastrophizing, and depression in the rheumatic diseases. Nat Rev Rheumatol. 2011;7(4):216-24.
(51) Cleland JA et al. Associations of depression and anxiety with gender, age and health related quality of life and symptoms in primary care COPD patients. Fam Pract. 2007;24(3):217-23.
(52) Goldney RD et al. Diabetes, depression and quality of life. Diabetes Care. 2004;27:1066-70.
(53) Gonzalez JS et al. Depression, self-care and medication adherence in type 2 diabetes. Diabetes Care. 2007;30:2222-7.
(54) Himelhoch S et al. Chronic Medical Illness, Depression, and Use of Acute Medical Services Among Medicare Beneficiaries. Med Care. 2004;42:512-21.
(55) Egede LE et al. Comorbid depression is associated with increased health care use and expenditures in individuals with diabetes. Diabetes Care. 2002;25:464-70.
(56) Katon W et al. Cost-effectiveness and net benefit of enhanced treatment of depression for older adults with diabetes and depression. Diabetes Care. 2006;29(2):265-70.
(57) Fedder DO et al. The effectiveness of a community health worker outreach program on healthcare utilization of West Baltimore City Medicaid patients with diabetes. Ethnicity and Disease. 2003;13(1):22-7.
(58) Papadimitriou GN et al. The Greek translation of the Mini International Neuropsychiatric Interview MINI 5.0.0. Depts of Psychiatry, University of Athens and Patras, 2004.
(59) Donias S. et al. Standardization of the symptom checklist-90-R rating scale in a Greek population. Psychiatrike 1991; 2:42–48
(60) Fountoulakis et al. Development of the Risk Assessment Suicidality Scale (RASS): a population-based study. J Affect Disord. 2012;138(3):449-57.
(61) Ginieri-Coccossis M. et al. Psychometric properties of WHOQOL-BREF in clinical and health Greek populations: incorporating new culture-relevant items. Psychiatrike 2012; 23:130–142
(62) Broadbent E. et al. The Brief Illness Perception Questionnaire. J Psychosom Res. 2006;60: 631-7
(63) Wagnild G. A review of the Resilience Scale. J Nurs Meas. 2009;17(2):105-13.
(64) Antonovsky A. The structure and properties of the sense of coherence scale. Soc Sci Med. 1993;36(6):725-33.
(65) Pargament K, Feuille M, Burdzy D. The Brief RCOPE: current psychometric status of a short measure of religious coping. Religions 2011;2:51–76.
(66) Newton CR et al. Analysis of any point mutation in DNA. The amplification refractory mutation system (ARMS). Nucleic Acids Res 1989; 11:2503-2516.
(67) Kan YW, Dozy AM. Polymorphism of DNA sequence adjacent to human /3-globin structural gene: relationship to sickle mutation. Proc Natl Acad Sci 1978: 75(11):5631-5635.
(68) Baron RM, Kenny DA. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. J Personality and Social Psychology 1986; 51: 1173-1182
(69) Miles J, Shevlin M. Applying regression and correlation. London: Sage; 2003. p. 165-91.
(70) Hoyer D. et al.Screening for depression in emergency department patients. J Emerg Med 2012;43:786-789.

eea-grants gget

Το έργο: «Εκτιμώντας και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στην κατάθλιψη ατόμων με χρόνια σωματικά νοσήματα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (ASSERT-DEP)» εντάσσεται στην πράξη«ΕΟΧ GR07/3767" και συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (XΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014 και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση».