Ερευνητική Ομάδα

Elspeth Guthrie

Consultant in Psychological Medicine

Honorary Professor of Psychological Medicine and Medical Psychotherapy, University of Manchester, UK

Η Καθηγήτρια κ. Else Guthrie είναι πρώην πρόεδρος του Τμήματος Διασυνδετικής Ψυχιατρικής του Βασιλικού Κολλεγίου Ψυχιάτρων της Μ. Βρετανίας και πρώην  αντιπρόεδρος της Εταιρείας για την Έρευνα στην Ψυχοθεραπεία. Έχει διευθύνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του North West Higher Training Scheme στην Γενική Ψυχιατρική και είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών της Βρετανικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας.

Η Καθηγήτρια Else Guthrie ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την έρευνα που εστιάζει στη σχέση μεταξύ συναισθηματικών παραγόντων, κατάθλιψης και σωματικών συμπτωμάτων.  Εστιάζει επίσης το ενδιαφέρον της στις ψυχολογικές θεραπείες και έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές για να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα της ψυχολογικής θεραπείας σε άτομα με συνυπάρχοντα σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα υγείας. Έχει δείξει ότι οι ψυχολογικές θεραπείες μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικές αλλά και οικονομικές εάν στοχεύουν καταλλήλως σε αυτούς τους ασθενείς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από βοήθεια.

Έχει επίσης πρόσφατα δείξει την αποτελεσματικότητα της σύντομης ψυχοθεραπείας για τους ανθρώπους που αυτοτραυματίζονται. Η Καθηγήτρια Else Guthrie έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 80 εργασίες σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με περισσότερες από 2500 αναφορές και h-δείκτη 27. 

eea-grants gget

Το έργο: «Εκτιμώντας και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στην κατάθλιψη ατόμων με χρόνια σωματικά νοσήματα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (ASSERT-DEP)» εντάσσεται στην πράξη«ΕΟΧ GR07/3767" και συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (XΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014 και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση».