Ερευνητική Ομάδα

Ναυσικά Πούλια

Βιολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ

Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Ναυσικά Πούλια είναι υποψήφια διδάκτωρ του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας, του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το Νοέμβριο του 2014 έως και σήμερα. Αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το έτος 2012. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση της Νευροβιολογίας στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοριακής Ιατρικής» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2014.

Στα πλαίσια της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας για τη λήψη του βασικού πτυχίου σπουδών και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, απέκτησε εργαστηριακή εμπειρία στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο Εργαστήριο Κυτταρικής και Μοριακής Νευροβιολογίας στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και στο Εργαστήριο Βιολογίας-Βιολογικής Χημείας της Νοσηλευτικής Σχολής Αθηνών.Διαθέτει γνώσεις σχετικά με τεχνικές Μοριακής Βιολογίας και Βιοχημείας καθώς και χειρισμού πειραματοζώων και Μικροσκοπίας. Διαθέτειδυοδημοσιεύσειςσεδιεθνήπεριοδικά (The CB1 neutral antagonist AM4113 retains the therapeutic efficacy of the inverse agonist rimonabant for nicotine dependence and weight loss, with better psychiatric tolerability.Gueye AB, Pryslawsky Y, Trigo JM, Poulia N, Delis F, Antoniou K, Loureiro M, Laviolette SR, Vemuri K, Makriyannis A, Le Foll B. International Journal of Neuropsychopharmacology, 2016καιIntraspinal delivery of polyethylene glycol coated gold nanoparticles promotes functionalrecovery after spinal cord injury. Papastefanaki F, Jakovcevski I, Poulia N, Djogo N, Schulz F, Martinovic T, Ciric D, Loers G, Vossmeyer T, Weller H, Schachner M, Matsas R.Molecular Therapy, 2015).

Συμμετείχε σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια με θέμα τις Νευροεπιστήμες υπό τη μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων και προφορικών ομιλιών. Ομιλεί άριστα Αγγλικά και Γερμανικά.

eea-grants gget

Το έργο: «Εκτιμώντας και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στην κατάθλιψη ατόμων με χρόνια σωματικά νοσήματα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (ASSERT-DEP)» εντάσσεται στην πράξη«ΕΟΧ GR07/3767" και συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (XΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014 και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση».