Ερευνητική Ομάδα

Σταύρος Κωνσταντόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής Πνευμονιολογίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο Καθηγητής κ. Σταύρος Κωνσταντόπουλος είναι Ομότιμος Καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και έχει διατελέσει Ιατρικός Διευθυντής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και Διευθυντής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών  (ΤΕΠ) του ίδιου νοσοκομείου.

Έλαβε το πτυχίο  του και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε συνεργάτης Πνευμονολογίας στο Ιατρικό Κέντρο Albert Einstein του Πανεπιστημίου του Temple, Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ, Επισκέπτης Ερευνητής του Κλάδου Πνευμονιολογίας στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρδιάς, Πνευμόνων και Αίματος (NIH) των ΗΠΑ, και Επισκέπτης Ιατρός του Τμήματος Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Georgetown, WashingtonDC, ΗΠΑ.

Ο Καθηγητής Σταύρος Κωνσταντόπουλος έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 60 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με περισσότερες από 1000 αναφορές και h-δείκτη 20. 

eea-grants gget

Το έργο: «Εκτιμώντας και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στην κατάθλιψη ατόμων με χρόνια σωματικά νοσήματα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (ASSERT-DEP)» εντάσσεται στην πράξη«ΕΟΧ GR07/3767" και συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (XΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014 και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση».