Ερευνητική Ομάδα

Βασιλική Πάϊκα

Ψυχολόγος, Δρ. Ιατρικής

Μετα-διδακτορική Ερευνήτρια

H Βασιλική Πάϊκα είναι η μεταδιδακτορική ερευνήτρια του παρόντος ερευνητικού προγράμματος

Αποφοίτησε από τη Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου, στην Κρήτη, το 2005. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στην Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 2012, με τίτλο «Κλινικοί δείκτες και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που σχετίζονται με την ψυχική καταπόνηση και την ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου», υπό την επίβλεψη του κ. Θ. Υφαντή.

Η Βασιλική Πάϊκα έχει δημοσιεύσει 8 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με 146 αναφορές και h-δείκτη 7.

eea-grants gget

Το έργο: «Εκτιμώντας και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στην κατάθλιψη ατόμων με χρόνια σωματικά νοσήματα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (ASSERT-DEP)» εντάσσεται στην πράξη«ΕΟΧ GR07/3767" και συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (XΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014 και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση».