Ερευνητική Ομάδα

Andre F. Carvalho

Associate Professor of Psychiatry

University of Ceará, Fortaleza, Brazil

Ο Καθηγητής κ. AndreF. Carvalhoέλαβε το πτυχίο Ιατρικής από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Ceará (Βραζιλία). Ολοκλήρωσε την ψυχιατρική του εκπαίδευση στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Mário Martins, στο Porto Alegre (Βραζιλία). Το 2005 υποστήριξε την διδακτορική του διατριβή στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Rio Grande do Sul (Βραζιλία). Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Ceará (Φορταλέτζα, Βραζιλία). Ηγείται της ερευνητικής ομάδας “Psychiatry Research Group” στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Οι κύριοι τομείς των ερευνητικών του ενδιαφερόντων βρίσκονται στο πεδίο των διαταραχών της διάθεσης και σε εκείνο της συμβουλευτικής- διασυνδετικής ψυχιατρικής. Ασκεί τόσο βασική όσο και εφαρμοσμένη κλινική έρευνα. Οι ερευνητικές του προσπάθειες είχαν ως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα έναν σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Είναι κριτής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά στο γνωστικό του αντικείμενο. Η έρευνά του έχει χρηματοδοτηθεί από το «Εθνικό Συμβούλιο της Τεχνολογικής και Επιστημονικής Ανάπτυξης» (CNPq, Βραζιλία) και το ‘Fundaηγo Cearensede Apoioao Desenvolvimento Cientifico and Tecnologico’ (FUNCAP, Βραζιλία).

Συνεργάζεται με αρκετούς ερευνητές στο εξωτερικό και μαζί με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου έχουν εγκαθιδρύσει την “Fortaleza-Ioannina coalition”, που συνιστά μια ισχυρή συλλογική προσπάθεια μεταξύ των Ιατρικών Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ελλάδα) και του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου της Ceará (Βραζιλία). 

eea-grants gget

Το έργο: «Εκτιμώντας και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στην κατάθλιψη ατόμων με χρόνια σωματικά νοσήματα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (ASSERT-DEP)» εντάσσεται στην πράξη«ΕΟΧ GR07/3767" και συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (XΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014 και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση».